Có nhiều cách đề làm phụ nữ tự tin nhưng vì hầu như phụ nữ nào cũng quan tâm đặc biệt vào thời trang nên dường như họ luôn chọn thời trang là yếu tố quan trọng đề tạo nên sự tư tin cho mình. Phụ kiện thời trang là chiếc đồng hồ hàng hiệu